Teknisk isolering

VVS-isolering innebär att man isolerar värme- kall- och varmvattenrör och ventilationsrör. Ibland isoleras avloppsrör för att förhindra ljud eller kondens. Arbetet har en energibesparande effekt eftersom isoleringen förhindrar spillvärme.