Policy

Verksamhetspolicy

Johan Qvist Plåt & Isolering AB är ett väletablerat företag inom teknisk isolering. Vi hjälper rörföretag, fastighetsförvaltare, industrier och kommuner med rörisolering och rådgivning. Genom lång arbetserfarenhet i branschen, och genom att vara i framkant inom kompetens- och teknikutveckling kan vi idag erbjuda hög servicegrad och professionellt utförda arbeten.

Johan Qvist Plåt & Isolering AB ska bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med särskilt fokus på energieffektivisering i projekten samt hantera våra transporter på ett hållbart sätt. Vi gör detta med beaktande av gällande författningar och övriga bindande krav.

Vi ska utföra fackmannamässiga jobb och använda material från de ledande leverantörerna inom respektive verksamhetsområde för långsiktiga kundlösningar. Våra medarbetare förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att motsvara kundernas förväntningar och arbeta med ständiga förbättringar. Medarbetarna ska genomgå löpande utbildningar för kompetensutveckling inom teknik, miljö och säkerhet för att kunna motsvara tillämpliga krav.

Därigenom skapar vi ett förtroende för företaget vilket är grunden för en långsiktig kundrelation med nöjda kunder.

Kungsbacka, 2021-03-03
Johan Qvist Plåt & Isolering AB

Johan Qvist
VD